Lokalizacja:
ul. Górna 5A
30-094 Kraków
Rejestracja telefoniczna:

Quantec

Quantec jest pierwszym i jedynym urządzeniem do celów biokomunikacji. Potrafi odbierać informacje od jednych systemów biologicznych i dostarczać ją do innych. Dokonuje szczegółowej analizy biopola obiektu, wychwytuje zaburzenia energetyczne a następnie poprzez stopniową transformację przywraca do normy.

Quantec został nagrodzony złotym medalem na Targach Urządzeń Innowacyjnych na Krymie w 2010r.
Quantec jest urządzeniem diagnostyczno-terapeutycznym. Składa się z komputera z bazami danych i generatora, którego najważniejszą częścią są diody białego szumu. Interfejsy umożliwiające komputerowi komunikacje z systemami biologicznymi bazują z jednej strony na diodach białego szumu a z drugiej na zjawisku analogicznym do
powiązanych fotonów bliźniaczych. To, że diody mogą interagować ze świadomością potwierdziły trwające od 30-tu lat badania w Princeton. Sam szum diody jest zupełnie przypadkowy i bez widocznego wzoru. Jest porównywalny z odbiornikiem radiowym, ustawionym między dwiema stacjami nadawczymi. Jednakże w momencie, gdy szum ten nawiązuje kontakt ze świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te moga zostać przez komputer elektronicznie przetworzone i zinterpretowane. Quantec wykorzystuje tę możliwość interakcji ze świadomością i przy pomocy białego szumu znajduje odpowiednie wpisy w swoich bazach danych.

Według fizyki kwantowej wszystko we wszechświecie każda cząsteczka czy to organiczna czy mineralna, każda złożona z nich struktura a więc komórki i ich składowe, także myśli, słowa, litery, znaki graficzne, kolory, zapachy wibrują mając swoistą tylko dla siebie częstotliwość lub ich zestaw. Każdy zatem obiekt ma swoisty kod złożony z wibracji pełniący pod względem identyfikacji analogiczną rolę jak kod kreskowy na towarach w sklepie. Na twardym dysku komputera każda informacja (tu wibracja) jest zapisana systemem zero – jedynkowym. Dioda z białym szumem potrafi ten zapis przetworzyć i przesłać jako wibrację. Quantec najpierw skanuje z fotografowany obiekt za pomocą generatora, następnie dokonuje szczegółowej analizy jego biopola, wychwytuje zaburzenia energetyczne
na poziomach psychicznym, fizycznym i mentalnym. W ciągu zaledwie kilku minut przeskanuje ponad 100000 wpisów z baz danych, stawia diagnozę i planuje terapię tak pod względem przesyłanych wibracji jak i czasu oraz
częstotliwości trwania. Odczyt informacji ze skanowanego zdjęcia i przesył do biologicznego obiektu jest możliwy dzięki zjawisku bliźniaczych fotonów (Albert Einstein nazwał to "upiornym działaniem na odległość", a wytłumaczenie pozostawił następcom). Oznacza to, że każdy kwant pochodzący od obiektu na zdjęciu jest splątany (powiązany) ze swoim bliźniakiem w biologicznym odpowiedniku. Informacja, którą otrzyma jeden z bliźniaków jest natychmiast przekazana drugiemu. Zatem transformacja wibracji dokonana na obrazie spowoduje analogiczną zmianę w obiekcie rzeczywistym. Quantec działa zatem jak bioenergoterapeuta, uruchamiając własne, wewnętrzne uzdrawianie klienta. Działa nie tylko na człowieka ale i na zwierzęta, rośliny uwalniając je od chorób, poprawiając zbiory. Ogólnie mówiąc Quantec nie tylko leczy, ale i modeluje rzeczywistość stosownie do potrzeb mając nieograniczone w tym możliwości.

Nicola Tesla powiedział: „Jeśli chcesz odkryć sekrety wszechświata myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji”. Współcześniewiemy, że materię rzeczywiście należy traktować w tych kategoriach bo jak udowodnili nagrodzeni noblami fizycy cały wszechświat jest oceanem energii. Nasz świat wbrew pozorom nie jest twardy i
niezmienny. Ciało fizyczne jest energią w zagęszczonym stanie skupienia, czyli materią w ruchu. W niezakłóconym, naturalnym stanie odwzorowuje przepływającą energię czystej świadomości. Fizyka kwantowa jest trudna do przyswojenia dla przeciętnego człowieka, zwłaszcza jeśli jego ogląd świata i zachodzących w nim zjawisk opiera się na paradygmatach fizyki Newtona. Nie przeszkadza to jednak by miała zastosowanie w urządzeniach służących poprawie zdrowia. Przecieżnie każdy rozumie działanie np. tomografu a jednak uznaje go za doskonałe urządzenie
diagnostyczne. Podobnie trudno zrozumieć jak działa Quantec, który nie tylko diagnozuje ale i proponuje odpowiednie wibracje dla konkretnego obiektu.

Dziedziny zastosowania QUANTECA:

- Zdrowie (ludzi i zwierząt)

- Problemy psychiczne (ludzi i zwierząt)

- Energetyzowanie i harmonizacja

- Uzdrawianie relacji (partnerskich, rodzinnych)

- Poprawa sytuacji życiowych

- Koncentracja

- Biznes i doradztwo gospodarcze

- Ochrona środowiska

- Uzdatnianie wody pitnej

- Oczyszczanie zbiorników wodnych

- Rolnictwo
  - ochrona od szkodników, chorób grzybowych
  - poprawa zdrowotności roślin

- Elektrosmog

- Uzdrawianie miejsca do spania 


"Nasze wątpliwości są jak zdrajcy,
sprawiają, że tracimy dobro,
które częstokroć moglibyśmy zyskać,
tylko dlatego, że lękamy się spróbować”
– William Szekspir